Stodigi Logo
Edit Content
ВРЪЗКА С НАС

Свържете се с нас като използвате някои от следните контакти и ни последвайте в социалните мрежи.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

Условия на ползване

1. Условия

Установяване на достъп до stodigi.com, означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.
 
Сайтът stodigi.com (както и цялото му съдържание) е собственост на фирма - СТОДИДЖИ ООД, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 206485046 (регистрирано в Търговски регистър към Бургас по ф.д. 19/04/2021), представлявано от Стоян Георгиев.

 

2. Използване на материалите

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уебсайта stodigi.com за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта - stodigi.com, да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извършвате прехвърляне на материалите на други лица или "огледално" на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унощожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

 

3. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта - stodigi.com предоставяме само и единствено на база и в смисъл "както е". СТОДИДЖИ ООД не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се за тях.
 
СТОДИДЖИ ООД не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него.Не гарантира точността и надеждността им.
 

4. Ограничения

/ В никакъв случай СТОДИДЖИ ООД или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или отпечатани съобщения или поради прекъсване на действие), причинени от или невъзможност за използване на материалите – stodigi.com. Сайтът stodigi.com, дори ако СТОДИДЖИ ООД или представител на СТОДИДЖИ ООД е уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения върху подразбиращите се гаранции или ограничения върху отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.
Условията за ползване са валидни от 2021-08-30